DAN RAZISKOVALCEV 2016, v petek, 30. septembra 2016, od 10. do 17. ure

Na dogodku obiskovalci dobijo možnost vpogleda v raziskovalni del delovanja visokošolskih in raziskovalnih zavodov, v lokalne raziskovalne inštitute, ki so redko odprti za javnost, možnost sodelovanja v eksperimentih ter uporabe najnovejših tehnologij in instrumentov pod vodstvom raziskovalcev.

Vabilu na Dan raziskovalcev 2016 so se odzvale naslednje raziskovalne in izobraževalne inštitucije: Visoka zdravstvena šola v Celju, Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Experia (interaktivna razstava z znanstvenimi eksperimenti za otroke vseh starosti), Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola Šolski center Celje, Višja strokovna šola ter Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Inštitut IPAK, Urad RS za meroslovje, Osrednja knjižnica Celje, Komisija Mladi za Celje pri Mestni občini Celje in I. gimnazija v Celju.

V prilogi je e-promocijsko gradivo (plakat adobe in zloženka adobe).

Zasnovana je tudi FB stran projekta https://www.facebook.com/danraziskovalcev.

Vabljeni učenci in učitelji.

NAMERA O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV V NAJEM

Na podlagi 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48/2016) Osnovna šola Frana Roša, Celje  objavlja namero o oddaji šolskih prostorov na lokaciji Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje v uporabo na podlagi neposredne pogodbe za obdobje od 12. 9. 2016 do 24. 6. 2017.

Celje, 24. 8. 2016

Nov izvod šolskega glasila ROŠEV UTRIP

Učencem in njihovim  sorodnikom priporočamo v poletno branje izvod novega šolskega spletnega glasila ROŠEV UTRIP, v katerem vas čakajo zanimivi novinarski in leposlovni prispevki s pestrimi ilustracijami in fotografijami. Več … adobe

POLETNO BRANJE- BRALNA ZNAČKA MED POČITNICAMI

V prilogi pošiljamo priporočilni seznam knjig za bralno poletje učencev od 6. do 9. razreda. V dopustniški nahrbtnik lahko po svoji  izbiri vzamejo 4 pripovedna dela in 1 pesniško zbirko. Če prebrano kratko napišejo po navodilih v zvezke za bralno priznanje, je bralna značka že skoraj “nared”.

Priloga: adobe