Male sive celice

Danes popoldne sta se regijskega predtekmovanja za kviz Male sive celice udeležili kar dve ekipi z naše šole. Obe sta pokazali široko znanje in se odlično odrezali, zmagovalna trojica, ki jo vidite na prvi sliki pa je tista, za katero boste lahko stiskali pesti, ko bodo “možgančkali” v televizijskem studiu. Bravo roševci!

                   

Prenova Pravil šolskega reda

Spoštovani starši.

Kot smo vas sproti obveščali na RS in preko Sveta staršev smo v minulem šolskem letu pripravljali prenovo Pravil šolskega reda, kot dokument, ločen od Vzgojnega načrta in Hišnega reda. Seveda so tudi vsebinske spremembe, z opredeljenimi kršitvami in postopki ter ukrepi (Priloga).
Pravila šolskega reda (PREDLOG – nelektorirana različica)
Kršitve Pravil šolskega reda (PREDLOG – nelektorirana različica)
Opis postopkov (PREDLOG – nelektorirana različica)

Vabimo vas, da si dokument skrbno pregledate, morda skupaj s svojim otrokom. Morebitna vprašanja in predloge lahko podate pisno razredniku svojega otroka najkasneje do 20. 9.

Dokument bo obravnavan tudi na Svetu staršev in sprejet na Svetu zavoda.