NAMERA O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV V NAJEM

Na podlagi 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48/2016) Osnovna šola Frana Roša, Celje  objavlja namero o oddaji šolskih prostorov na lokaciji Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje v uporabo na podlagi neposredne pogodbe za obdobje od 12. 9. 2016 do 24. 6. 2017.

Celje, 24. 8. 2016

Nov izvod šolskega glasila ROŠEV UTRIP

Učencem in njihovim  sorodnikom priporočamo v poletno branje izvod novega šolskega spletnega glasila ROŠEV UTRIP, v katerem vas čakajo zanimivi novinarski in leposlovni prispevki s pestrimi ilustracijami in fotografijami. Več … adobe

OB KONCU ŠOLSKEGA LETA

Dragi učenci!
V teh dneh ste, verjamem, že z mislimi v počitniških pričakovanjih. Prav je, da za nekaj časa čisto odmislite šolske obveznosti. Učitelji pa prav v teh dneh skrbno pregledujemo opravljeno in načrtujemo novo šolsko leto.

Zadovoljni smo, da ste pozitivno izkoristili možnosti, ki smo vam jih ponudili ali smo jih skupaj poiskali. Izkazali ste se na tekmovanjih, natečajih, nastopali na prireditvah, sodelovali v različnih projektih, uspešno ste izdelali raziskovalne naloge, preizkušali ste se na novih področjih. V vsakodnevnem rednem delu pa ste pridobili spretnosti in znanja, da ste se devetošolci že uspešno vpisali v srednje šole, ostali pa boste nadaljevali delo v naslednjem šolskem letu.
Želimo vam, da preživite lepe počitnice. Izkoristite jih za dejavnosti, ki vas osrečujejo, vam dovoljujejo biti kreativni in sproščeni. Preživite kolikor se le da časa v naravi.

Spoštovani starši!
Hvala, ker ste bili naši dobri sodelavci na poti do skupnega cilja – omogočiti vašim otrokom, našim otrokom, da rastejo v odgovorne, uspešne, zadovoljne ljudi.

Vsem vam želim prijetne poletne dni.

Mojca Kolin,
ravnateljica

POLETNO BRANJE- BRALNA ZNAČKA MED POČITNICAMI

V prilogi pošiljamo priporočilni seznam knjig za bralno poletje učencev od 6. do 9. razreda. V dopustniški nahrbtnik lahko po svoji  izbiri vzamejo 4 pripovedna dela in 1 pesniško zbirko. Če prebrano kratko napišejo po navodilih v zvezke za bralno priznanje, je bralna značka že skoraj “nared”.

Priloga: adobe

INTERESNA DEJAVNOST: Z IGRAMI V SVET PROGRAMIRANJA

Ko pomislimo na igre, računalniške igre, se že vidimo, kako jih igramo, tekmujemo in zbiramo točke za naslednjo stopnjo. Roševci smo v letošnjem letu razmišljali malo drugače. Misli in delovno energijo smo usmerili v oblikovanje lastnih iger in zgodb, takšnih, ki so všeč nam, roševcem in roševkam.

Če vas zanima, kaj smo ustvarili in ob tem neskončno uživali, kliknite na spodnje povezave.
Veselo igranje.

Igri, ki sta nastali:
1. igra: https://scratch.mit.edu/projects/99917663/
2. igra: https://scratch.mit.edu/projects/100452408/

Zgodbe, ki so nastale:
https://scratch.mit.edu/projects/112705292/
https://scratch.mit.edu/projects/112707848/
https://scratch.mit.edu/projects/100505577/
https://scratch.mit.edu/projects/112877725/
https://scratch.mit.edu/projects/113341460/
https://scratch.mit.edu/projects/112903240/?fromexplore=true

Mentorica ID
Marjetka Rovšnik