Zdrava šola

Naša šola že vrsto leto sodeluje v Slovenski mreži zdravih šol in leto 2018 pomeni pomemben mejnik v procesu delovanja mreže, saj obeležujemo 25-letnico delovanja. Na naši šoli bomo obletnico zaznamovali z dnevom zdrave šole, ki bo potekal 13. septembra v obliki delavnic. Poudarek bo na gibanju in zdravi prehrani.

Cilj delovanja mreže je spodbujanje zdravega življenjskega sloga učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja: izboljševanje duševnega in čustvenega zdravja, dvig kvalitete življenja in dela v šoli, razvijanje zdravih navad, skrb za mikro okolje v šoli.

Delovanje zdrave šole tako podpirajo številne druge dejavnosti, ki potekajo na šoli.

 • V okviru prostovoljstva razvijamo medvrstniško sodelovanje z izvajanjem socialnih iger, nudimo učno pomoč;
 • vpeljujemo medvrstniško mediacijo;
 • spodbujamo strpnost in pozitivne vrednote s kulturnim dnevom z Društvom za boljši svet,
 • izvajamo projekt Sobivanje,
 • organiziramo predavanja medicinske sestre za vse učence v programu Vzgoja za zdravje,
 • sodelujemo v projektu Teden vseživljenjskega učenja,
 • za učence četrtega in petega razreda smo organizirali ogled gledališke predstave Varnost in zdravje pri delu,
 • peto- in osmo-šolci so sodelovali v projektu Varno s soncem,
 • za prvo- in drugo-šolce smo imeli predstavitev zdravniških poklicev v projektu Medi medo itd.,
 • v lanskem šolskem letu so nekateri oddelki prve triade sodelovali v projektu MIMO,
 • nudimo predavanja za starše, delavnice in izobraževanja za učitelje in zagotovo nismo našteli vsega.
(Skupno 212 obiskov, današnjih obiskov 1)