Ureditev knjižnice

Knjižnično gradivo v šolski knjižnici je urejeno po načelih prostega pristopa. Ločeno je na gradivo za:

– učence,

– učitelje oz. strokovne delavce šole.

 

Leposlovje za učence je razdeljeno po starostnih stopnjah:

C cicibanova za učence od 1. do 4. razreda rdeča nalepka
P pionirska za učence od 5. do 7. razreda modra nalepka
M mladinska za učence od 8. do 9. razreda zelena nalepka
L ljudsko slovstvo (pravljice, bajke, pripovedke …) za učence od 1. do 9. razreda bela nalepka

 

Knjige v tujih jezikih (angleščini, nemščini …) so označene z   rumeno nalepko.

 

Poučne knjige za učence in knjižno gradivo za strokovne delavce so razvrščene po UDK skupinah:

 

0

Splošno Knjižničarstvo, enciklopedije, periodika

1

Filozofija Psihologija

2

Verstvo

3

Družbene vede Sociologija, politika, pravo, javna uprava, šolstvo, vzgoja, šege in običaji

4

5

Naravoslovne vede. Matematika Ekologija, matematika, astronomija, fizika, kemija, geologija, fosili, biologija, rastlinstvo, živalstvo

6

Uporabne vede Medicina, tehnika, kmetijstvo, gospodinjstvo, promet, pošta

7

Umetnost Arhitektura, kiparstvo, oblikovanje, slikarstvo, fotografija, glasba, razvedrila

8

Jezikoslovje Književnost

9

Zemljepis Potopisi, zgodovina

 

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je večjezična klasifikacija človekovega znanja. Iz Deweyeve decimalne klasifikacije sta jo prevzela Paul Otlet in Nobelov nagrajenec Henri La Fontaine. Prvič sta jo objavila (v francoskem jeziku) v obdobju od 1904 do 1907. Od tedaj je bila večkrat pregledana in dopolnjena. Celotno človekovo znanje razvršča v deset glavnih skupin, označenih z vrstilci (števili) od 0 do 9. Vsak vrstilec od 0 do 9 razvršča splošna področja znanja. Znotraj teh splošnih področij se, z dodajanjem vrstilcev UDK, vsako področje razčlenjuje na bolj specifična področja.

TLORIS ŠOLSKE KNJIŽNICE

tloris_knjiznice

 

(Skupno 340 obiskov, današnjih obiskov 1)