Izjemni dosežki učenk in učencev na državnem srečanju mladih raziskovalcev

Naše učenke iz 9. a Allina Bek, Tia Ržen in Neža Škorja so se v ponedeljek, 15. 5. 2023,  na 57. srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, super odrezale! Pred državno komisijo so odlično predstavile svojo raziskovalno nalogo SPALNE NAVADE MLADOSTNIKOV NA OSNOVNI ŠOLI FRANA ROŠA in si priborile zlato državno priznanje. Raziskovalkam kot tudi njihovi mentorici Maji Grenko čestitamo za izjemen dosežek.

Prav tako čestitamo učencema Svitu Venguštu in Matevžu Senčiču iz 9. b ter njunemu mentorju Mihi Furlanu za prav tako odličen dosežek – bronasto državno priznanje. Priznanje so si priborili z raziskovalno nalogo ODNOS UČENCEV TRETJE TRIADE DO ENERGETSKE KRIZE IN OKOLJEVARSTVENIH VPRAŠANJ.

Raziskovalke (od leve):  Tia Ržen, Neža Škorja, Allina Bek (vse iz 9. a)

 

Šolsko tekmovanje Logična pošast

Dragi tekmovalci,

jutri, 5. 5. 2023, bo na šoli potekalo tekmovanje »Logična pošast« po naslednjem urniku:

 • 1. razred, 2. šolska ura v matematični učilnici
 • 2. in 3. razred, 2. šolska ura v likovni učilnici
 • 4. in 5. razred, 6. šolska ura v veliki predavalnici
 • 6. razred, 3. šolska ura v veliki predavalnici
 • 7., 8. in 9. razred, 1. šolsko uro v veliki predavalnici.

Vsem tekmovalcem želimo veliko uspeha in logičnega razmišljanja.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA šolsko leto 2022/23

Potek pouka in dejavnosti na dneve preverjanj

Po prvomajskih počitnicah bo na šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki je obvezno za vse učence 6. in 9. razredov.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razredov:

 • četrtek, 4. 5. 2023 – SLOVENŠČINA
 • ponedeljek, 8. 5. 2023 – MATEMATIKA
 • sreda, 10. 5. 2023 – ANGLEŠČINA (6. r.) in FIZIKA (9. r.)

Seznam skupin in učilnic, kjer se bo opravljalo preverjanje znanja, bo objavljen vsak dan preverjanja ob 7.30 uri na oglasni deski pri dežurnemu učencu.

Preverjanje poteka od 8.30 do 9.30 ure, oz. do 10.00 ure za učence s prilagoditvami. Učenci 6. in 9. razreda pridejo v šolo ob 8.00, se preobujejo in poiščejo učilnico, v katero so razporejeni ter počakajo na nadzornega učitelja, ki jih ob 8.15 spusti v razred. Po 8.30 uri učencem vstop v učilnice ne bo dovoljen. Učenci, ki zamudijo začetek pisanja, preverjanja ne morejo opravljati.

Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk normalno po urniku.

Učenci 7. in 8. razredov na dan preverjanja znanja v šolo pridejo po 2. šolski uri, to je ob 9.55. Skupaj z učitelji gredo v jedilnico na malico, 3. uro pa nadaljujejo s poukom ali drugimi dejavnostmi.

 • ČETRTEK, 4. 5. 2023: 3. uro vsi učenci 6., 8. in 9. razreda nadaljujejo s poukom; učenci 7. razreda gredo ta dan na literarno-zgodovinsko ekskurzijo (Muljava in grad Bogenšperk)
 • PONEDELJEK, 8. 5. 2023: 3. uro vsi učenci od 6. – 9. razreda nadaljujejo s poukom
 • SREDA, 10. 5. 2023: 3. uro vsi učenci 7. in 8. razreda pridejo v šolo:
  • učenci 9. razredov imajo od 3. do 6. ure delni kulturni dan (MNZC, Stari pisker)
  • učenci od 6. – 8. razreda delni kulturni dan (delavnice Društva za boljši svet)

Strokovna izhodišča za strategijo razvoja športa v Mestni občini Celje za obdobje 2023-2033

V imenu Ane Ratkajec, študentke Fakultete za šport v Ljubljani, programa Športna vzgoja, se obračamo na vas s prošnjo za sodelovanje pri pridobivanju podatkov za njeno magistrsko delo pod mentorstvom prof. dr. Gregorja Juraka z naslovom “Oblikovanje strokovnih izhodišč za strategijo razvoja športa v Mestni občini Celje za obdobje 2023 – 2033”.

Ena od ključnih nalog, ki jih ima Ana, je pridobiti mnenje občanov Celja o razvoju športa v mestu, zato je pripravila anonimno anketo. 

Vaša pomoč je izjemno pomembna za uresničitev Anine zamisli, ki pa lahko doprinese tudi k boljšemu razvoju športa v Celju, zato bomo zelo hvaležni za vaše sodelovanje.

Tukaj je predloga, kjer so predstavljena strokovna izhodišča za strategijo razvoja športa v Mestni občini Celje. V njej pa se nahaja tudi povezava in QR koda do spletne ankete. Priporočam vam, da pred reševanjem ankete preberete kratko predstavitev strategije, saj vam bo to omogočilo lažje reševanje ankete. Seveda pa lahko k sodelovanju in reševanju ankete povabite tudi preostale družinske člane (otroke, mladostnike, partnerje, stare starše…). 

 

Medvrstniško nasilje

Medvrstniško nasilje, ki smo mu bili priča, vsi zaposleni na OŠ Frana Roša ostro obsojamo in imamo ničelno toleranco do nasilja vseh vrst.
Na naši šoli si vsako leto prizadevamo in izvajamo veliko preventivnih aktivnosti, dogodkov, s katerimi poskušamo naše učence ozavestiti glede različnih oblik nasilja in varne uporabe digitalne tehnologije. Na vsako, še najmanjše nasilje odreagiramo hitro in dosledno. Zavedamo se, da je potrebno vse vpletene v preteklem dogodku zaščititi in jim nuditi pomoč, saj gre za mladoletne osebe.
Starši, verjamem, da se boste s svojim otrokom o minulem dogodku pogovorili in ga s tem opolnomočili, da je takšno ravnanje nedopustno in nesprejemljivo.
V šoli bomo v prihodnjih dneh in tednih organizirali preventivne vsebine o medvrstniškem nasilju.

Spodaj prilagam povezavo vredno ogleda. Predlagam, da si posnetek pogovora pogledate skupaj z vašim otrokom.

Želim vam vse dobro.

Vojin Mlinarević,
ravnatelj OŠ Frana Roša

Vabilo Celje praznuje

Pred vrati je praznik Mestne občine Celje.
Vljudno vabljeni, da se v torek, 11. aprila 2023, pridružite praznovanju in pridete na zvezdo.

Povabite tudi svoje prijatelje in znance.

Od 12.00 dalje se bo dogajalo … za vse generacije in vse okuse.

12.00-15.00 DJ El Timo

15.00-17.00 Plešemo in pojemo!

• Oktet Kajuh I. gimnazije v Celju pod vodstvom Tomaža Marčiča

• Kulturno umetniško društvo Galiarda Celje

• Hiša umetnosti Celje in Plesni teater IGEN Celje

• Plesni forum Celje

• HARLEKIN – društvo za umetnost plesa

• Celjska folklorna skupina

17.00-18.00 Muziciramo! z Glasbeno šolo Celje

• Otroški pevski zbor Glasbene šole Celje, Neža Vouk, tolkala, Matija Gubenšek, pozavna

• Lejla Husikič, klavir, Pilar Videc, klavir

• Tristan Arko, tolkala

• Pianisti: Aleksandar Trbovc, Ana Duškov, Lars Florjan, Marina Komadina, Lili Štimulak, Jakob Šabec

• Kvartet pozavn: Matija Gubenšek, Etien Zvonar, Jakob Florjanc, Gal Prinčič

17.00-18.00 Raziskujemo! Brezplačno kostumirano vodstvo »Celje, moje mesto!«

18.00-19.30 Koncertiramo!

• Vocal BK Studio

• Extra Band Glasbene šole Celje

19.30-21.00 Prenos podelitve občinskih priznanj na velikem LED zaslonu in sladko presenečenje za vse Celjanke in Celjane!

Celje praznuje! Pridi na zvezdo