Temperaturni režimi

Spoštovani,

trenutne razmere na energetskem področju in vsesplošna draginja, ki je zajela vso našo družbo, nam nikakor niso naklonjene. Pretežni del letošnjega leta se že ukvarjamo z načrtovanjem, kako se čim uspešneje prilagoditi trenutnemu stanju in s katerimi ukrepi bi lahko ustvarili čim manjši izpad na odhodkovni strani našega proračuna na račun energentov. Napovedi in projekcije za prihajajočo jesen in zimo so prav tako pesimistične in skrb vzbujajoče. Na žalost je to realnost, s katero bomo morali živeti in preživeti prehodno obdobje, dokler se razmere na energetskem trgu ne izboljšajo.

V povezavi s tem smo se na Mestni občini Celje že intenzivno povezali z energetskimi strokovnjaki, ki so nam svetovali, da lahko veliko storimo že sami kot racionalni uporabniki ogrevalnih sistemov in dobri gospodarji lastnega premoženja. S strani našega lokalnega dobavitelja energetskih virov in ponudnika storitev na področju energetike, ki za Mestno občino Celje izvaja tudi energetski monitoring, so nam v svojem poročilu povedali, da ugotavljajo, da so v preteklih letih beležili nadpovprečne temperature v šolskih prostorih.

S tem v zvezi so nas napotili, da skladno s sprejetim Sklepom Vlade Republike Slovenije z ukrepi in priporočili učinkovite rabe energije v stavbah javnega sektorja, št. 36000-4/2022/2 z dne 8. 7. 2022 ter standardom EN 12831, v vseh šolskih prostorih poenotimo delovno temperaturo tako, da se v času izvajanja pouka le-ta nastavi: v učilnicah na 20 º C in v telovadnicah na 18 º C.  

Dvig temperature že za 1º C namreč predstavlja povečanje porabe toplotne energije za 6 %, dvig temperature za 1,5 º C pa za 10 %. Kjer bo narava dela in utemeljeni razlogi terjali ustrezno prilagoditev, bodo šole to tudi upoštevale in temperature v učilnicah temu ustrezno tudi prilagodile. Prepričani smo, da zgoraj predlagane prilagoditve in spremembe ne bodo imele nikakršnih negativnih posledic za počutje ali zdravje otrok oziroma zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, zato vas vljudno prosimo za razumevanje. 

Lepo pozdravljeni!

ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV

Tudi v letošnjem šolskem letu na OŠ Frana Roša zbiramo odpadne plastične zamaške za 8- letnega Luka iz Poljčan. Ima neljubo cerebralno paralizo in ne more niti hoditi niti samostojno sedeti ali govoriti. Njegova družina se že vsa leta trudi, da bi lahko Luku zagotovila zadostno količino potrebnih terapij za njegov napredek pri opravljanju najbolj osnovnih stvari. Le-te so drage, zato si pomagajo tudi z zbiranjem in prodajo plastičnih zamaškov.

Zamaške lahko prinesete vsak dan v zabojnik, ki stoji v šolski jedilnici in pri »dežurni mizi«. Učenci razredne stopnje zbirajo zamaške v svojih učilnicah.  Zbirali jih bomo celo šolsko leto, jih tudi tehtali in poročali o poteku akcije. Zmagovalni razred bo nagrajen.

Zbiramo zamaške, ki jih najdemo na plastenkah, tetrapakih, nekaterih zdravilih, milih, šamponih, pralnih sredstvih in mehčalcih ter drugih živilih in čistilih.

Zamaški, ki niso primerni za reciklažo, pa so: kovinski pokrovčki, pokrovčki z oznako PS (polistiren), plutovinasti pokrovčki.

Z zbiranjem zamaškov spodbujamo ekološki odnos do okolja in med mladimi širimo prostovoljstvo ter dobrodelnost.

VSAK POKROVČEK ŠTEJE!

POMAGAJMO S TISTIM, KAR IMAMO!

Zbiralne akcije papirja v šolskem letu 2022/23

Datumi zbiralnih akcij papirja v šol. l. 2022/23
(četrte srede v naslednjih mesecih):

  1. zbiralna akcija papirja (namenjena Roševemu skladu) 28. 9. 2022
  2. zbiralna akcija papirja 26. 10. 2022
  3. zbiralna akcija papirja 30. 11. 2022
  4. zbiralna akcija papirja 22. 2. 2023
  5. zbiralna akcija papirja (namenjena Roševemu skladu) 29. 3. 2023
  6. zbiralna akcija papirja 19. 4. 2023/tretja sreda
  7. zbiralna akcija papirja 17. 5. 2023/tretja sreda
  8. zbiralna akcija papirja (namenjena Roševemu skladu) 14. 6. 2023/tretja sreda